Een erfgoed herstelproject voor de Tuinbouwschool in Frederiksoord.

Tuinen en gebouwen krijgen een nieuwe functie gericht op de thema’s:
Historisch groen, tuinbouw, voedsel, educatie en kunst en cultuur.
De aarde verrijken, een betere toekomst oogsten.
Onze Partners